Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – co należy wiedzieć?

Czy twoje dziecko choruje? Jeśli zastanawiasz się, jakie zasady obowiązują w przypadku jego choroby i twojego L4 w tym artykule znajdziesz najważniejsze informacje. Przeczytaj go uważnie!
Zofia Krysiewicz
Zwolnienie lekarskie na chore dziecko

Choroba dziecka często jest nagła, stresująca i wiąże się z koniecznością wzięcia wolnego z pracy. Czy przysługuje ci z tego tytułu L4?

Czy na chore dziecko można wziąć zwolnienie lekarskie?

Prawo pracy przewiduje, że rodzice zatrudnieni w zakładach pracy mają możliwość skorzystania ze zwolnienia lekarskiego. Służy ono do opieki nad dzieckiem w trakcie jego choroby. Taki dokument można otrzymać podczas osobistej wizyty u lekarza pierwszego kontaktu czy teleporady. Może je wystawić również lekarz online. L4 przysługuje jednak w ściśle wyznaczonych limitach czasowych, zależnych od wieku dziecka. Ważny jest też fakt podlegania ubezpieczeniu chorobowemu i braku alternatywy do opieki w formie innej osoby mogącej sprawować nadzór nad chorym dzieckiem.

W jakim wymiarze przysługuje rodzicowi L4 na chore dziecko?

Są różne poziomy roczne wskazujące na liczbę dni zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. Oto ich opis:

 • 60 dni – w przypadku, gdy dziecko chore nie przekroczyło wieku 14 lat. Limit ten obowiązuje również w przypadku zdrowych dzieci do 8. roku życia. Nagła sytuacja podlegająca pod zwolnienie lekarskie na zdrowe dziecko to np. nieprzewidziana konieczność odbioru dziecka z przedszkola czy żłobka;
 • 30 dni – limit ten obowiązuje w przypadku rodziców lub opiekunów prawnych  dzieci niepełnosprawnych w wieku od 14 do 18 lat;
 • 14 dni – ma zastosowanie wtedy, gdy dziecko przekroczyło wiek 14 lat. Limit ten obowiązuje nie tylko wobec choroby dziecka, ale również innego członka rodziny – współmałżonka, rodzica, czy rodzeństwo.
Zobacz  Czym się charakteryzuje NNW szkolne?

Jaka jest wysokość zasiłku opiekuńczego?

Stawka zasiłku opiekuńczego wynosi 80% podstawy wynagrodzenia rodzica, który podlega zwolnieniu lekarskiemu. Naliczany jest i przysługuje już od pierwszego dnia obowiązywania ubezpieczenia chorobowego. Do jego naliczenia potrzebna jest średnia dochodów z ostatnich 12 miesięcy, które są brane pod uwagę jako podstawa wysokości zasiłku opiekuńczego. Jeśli sytuacja z dzieckiem jest wyjątkowo trudna lub choroba dotknęła dziecko na Twoim urlopie, pomocna może się okazać e recepta online.

Kiedy rodzic nie ma prawa do zwolnienia lekarskiego na chore dziecko?

Zdarza się, że pracującemu rodzicowi nie przysługuje zwolnienie lekarskie na chore dziecko. Jakie to sytuacje? 

 • W gospodarstwie domowym przebywa inna osoba, która może otoczyć chore dziecko opieką. Za taką uważa się osobę, która jest zdolna do samodzielnego wykonywania pracy.
 • Harmonogramy pracy obojga rodziców nie pokrywają się, więc mogą oni naprzemiennie opiekować się chorym dzieckiem.
 • Dziecko zachoruje na urlopie wypoczynkowym. Rodzic wtedy może ubiegać się o L4, ale czas trwania urlopu nadal płynie.
 • Gdy zwolnienie lekarskie zostało udzielone, ale kontrola wykazała brak uzasadnienia dla jego wystawienia.

Na tej podstawie można zauważyć, że nie zawsze obecność innego domownika wyklucza podjęcie zwolnienia lekarskiego na chore dziecko. W grę wchodzą też inne czynniki.

Wyjątki w kwestii zwolnienia lekarskiego dla rodzica na chore dziecko

 1. W domu przebywa osoba dorosła, która nie jest zdolna do opieki nad małoletnim, bo sama wymaga pomocy przy codziennych czynnościach.
 2. Chore dziecko przebywa w domu, lecz opieki wymaga również drugie dziecko, które ze względu na stan zdrowia przebywa w szpitalu. Wtedy L4 mogą otrzymać oboje pracujący rodzice.
 3. Drugi z rodziców przebywa w domu, lecz aktualnie jest chory.
 4. Opiekunka lub niania nie ma możliwości przyjść tego dnia do opieki nad dzieckiem.
 5. Dziecko nie ukończyło jeszcze 2 lat.
Zobacz  Serwetki na komunię - jak je dobrać?

Zwolnienie lekarskie na chore dziecko – podsumowanie

Jak można zauważyć z powyższych wyjaśnień, zwolnienie lekarskie na chore dziecko przysługuje w różnych sytuacjach. Warto brać je pod uwagę, zwłaszcza gdy nie masz pewności co do jego zastosowania. Pamiętaj, że prawo daje ci możliwość wykorzystywania limitu rocznego na zwolnienie lekarskie na dziecko i gdy tylko jest to konieczne, warto z niego korzystać. Dobro dziecka jest przecież najważniejsze.

Zobacz także:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Rowerek trójkołowy Kinderkraft Easytwist – czy może zastąpić wózek?

Następny artykuł

Serwetki na komunię - jak je dobrać?

Powiązane artykuły